Những biểu tượng icons emoticons yahoo messenger

Bạn vẫn chat mà không thể nhớ nổi Những biểu tượng icons emoticons yahoo messenger yahoo smiley đúng không?
Thật đơn giản, bạn chỉ việc thêm các ký tự quy định về icons emoticons của yahoo là hiển thị ngay thôi mà.

happy 🙂 happy
sad 🙁 sad
winking 😉 winking
big grin 😀 big grin
batting eyelashes ;;) batting eyelashes
big hug >:D< big hug
confused :-/ confused
love struck 😡 love struck
blushing :”> blushing
tongue 😛 tongue
kiss :-* kiss
broken heart =(( broken heart
surprise :-O surprise
angry X( angry
smug :> smug
cool B-) cool
worried :-S worried
whew! #:-S whew!
devil >:) devil
crying :(( crying
laughing :)) laughing
straight face 😐 straight face
raised eyebrow /:) raised eyebrow
rolling on the floor =)) rolling on the floor
angel O:) angel
nerd :-B nerd
talk to the hand =; talk to the hand
call me - New! :-c call me – New!
on the phone - New! :)] on the phone – New!
at wits' end - New! ~X( at wits’ end – New!
wave - New! :-h wave – New!
time out - New! :-t time out – New!
daydreaming - New! 8-> daydreaming – New!
sleepy I-| sleepy
rolling eyes 8-| rolling eyes
loser L-) loser
sick :-& sick
don't tell anyone :-$ don’t tell anyone
not talking [-( not talking
clown :O) clown
silly 8-} silly
party <:-P party
yawn (:| yawn
drooling =P~ drooling
thinking 😕 thinking
d'oh #-o d’oh
applause =D> applause
nailbiting :-SS nailbiting
hypnotized @-) hypnotized
liar :^o liar
waiting :-w waiting
sigh :-< sigh
phbbbbt >:P phbbbbt
cowboy <):) cowboy
biểu tượng  icons emoticons yahoo ẩn…
I don't know - New! :-?? I don’t know – New!
not listening - New! %-( not listening – New!
pig :@) pig
cow 3:-O cow
monkey :(|) monkey
chicken ~:> chicken
rose @};- rose
good luck %%- good luck
flag **== flag
pumpkin (~~) pumpkin
coffee ~O) coffee
idea *-:) idea
skull 8-X skull
bug =:) bug
alien >-) alien
frustrated :-L frustrated
praying [-O< praying
money eyes $-) money eyes
whistling :-“ whistling
feeling beat up b-( feeling beat up
peace sign :)>- peace sign
shame on you [-X shame on you
dancing \:D/ dancing
bring it on >:/ bring it on
hee hee ;)) hee hee
chatterbox :-@ chatterbox
not worthy ^:)^ not worthy
oh go on :-j oh go on
star (*) star
hiro o-> hiro
billy o=> billy
april o-+ april
yin yang (%) (%) yin yang

Xem thêm ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • Đăng ký
Quên mật khẩu? Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo một mật khẩu mới qua email.